მოწვეული ექსპერტები

ლადი გაბუნია

Digital Marketing

გიორგი თუშურაშვილი

Digital Marketing

თამუნა თანდაშვილი

Tourism and Aviation Business Consultant

დავით ჯაში

Media Strategy

ქეთო ბარაბაძე

Brand & Creative Lead

ბექა ქვარცხავა

Creative Director

ნოდარი ივანიძე

Director and Co-founder of WiFisher

თამარ ბადაშვილი

Digital Marketing & Sales

ვახო მდივანი

Product Marketing

ალექსანდრე ჭრიკიშვილი

Management Consultant | KAM

ლევან ქოქიაშვილი

Restaurateur and Gastronomy Consultant

იაკო ხომერიკი

Tourism, Logistics And Aviation Consultant

თამარ ფოლადაშვილი

Communication Specialist

ნუგო შველიძე

Tourism & Hospitality

ქეთი მეფარიშვილი

Fintech Business Developer

თამთა ასლანიშვილი

CR & Strategic Communication